Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Caerdydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie Morgan Llafur Cymru 19348 48% Wedi'i ethol
Joel Williams Ceidwadwyr Cymreig 12755 31% Heb ei ethol
Fflur Elin Plaid Cymru 3278 8% Heb ei ethol
Debra Cooper Plaid Werdd Cymru 1957 5% Heb ei ethol
Rhys Taylor Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1641 4% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 990 2% Heb ei ethol
Akil Meslim Mahamad Kata Propel 336 1% Heb ei ethol
Haydn Rushworth Reform UK 200 0% Heb ei ethol
Virginia Kemp Freedom Alliance 150 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 40655
Etholaeth 69993
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 171
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie Morgan 48% Wedi'i ethol
Joel Williams 31% Heb ei ethol
Fflur Elin 8% Heb ei ethol
Debra Cooper 5% Heb ei ethol
Rhys Taylor 4% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn 2% Heb ei ethol
Akil Meslim Mahamad Kata 1% Heb ei ethol
Haydn Rushworth 0% Heb ei ethol
Virginia Kemp 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd171
Cyfanswm a wrthodwyd171