Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Isetholiad Alun a Glannau Dyfrdwy - Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2018

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jack Sargeant Llafur Cymru 11267 61% Wedi'i ethol
Sarah Atherton Ceidwadwyr Cymreig 4722 25% Heb ei ethol
Donna Lalek Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1176 6% Heb ei ethol
Carrie Harper Plaid Cymru 1059 6% Heb ei ethol
Duncan Rees Plaid Werdd Cymru 353 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 18577
Y pleidleisiau a fwriwyd 18618
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 6519
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jack Sargeant 61% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Sarah Atherton 25% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Donna Lalek 6% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Carrie Harper 6% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Duncan Rees 2% Heb ei ethol