Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rosemary Butler Llafur Cymru 12011 52% Wedi'i ethol
David Thomas Williams Ceidwadwyr Cymreig 7791 34% Heb ei ethol
Lyndon John Binding Plaid Cymru 1626 7% Heb ei ethol
Liz Newton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1586 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23014
Etholaeth 63180
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 315
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rosemary Butler 52% Wedi'i ethol
David Thomas Williams 34% Heb ei ethol
Lyndon John Binding 7% Heb ei ethol
Liz Newton 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd315
Cyfanswm a wrthodwyd315