Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ynys Môn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ynys Môn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru 13788 55% Wedi'i ethol
Julia Dobson Llafur Cymru 4278 17% Heb ei ethol
Simon Wall Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3212 13% Heb ei ethol
Clay Theakston Ceidwadwyr Cymreig 2904 12% Heb ei ethol
Gerry Wolff Plaid Werdd Cymru 389 2% Heb ei ethol
Thomas Crofts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 334 1% Heb ei ethol
Daniel ap Eifion Jones Annibynnol 262 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25167
Etholaeth 50345
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhun ap Iorwerth 55% Wedi'i ethol
Julia Dobson 17% Heb ei ethol
Simon Wall 13% Heb ei ethol
Clay Theakston 12% Heb ei ethol
Gerry Wolff 2% Heb ei ethol
Thomas Crofts 1% Heb ei ethol
Daniel ap Eifion Jones 1% Heb ei ethol