Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Griffiths Llafur Cymru 9888 51% Wedi'i ethol
Nick Webb Ceidwadwyr Cymreig 4500 23% Heb ei ethol
Ed Townsend Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3703 19% Heb ei ethol
Chris Paul Plaid Cymru 1369 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19460
Etholaeth 55120
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 227
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Griffiths 51% Wedi'i ethol
Nick Webb 23% Heb ei ethol
Ed Townsend 19% Heb ei ethol
Chris Paul 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd227
Cyfanswm a wrthodwyd227