Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie James Llafur Cymru 9014 41% Wedi'i ethol
Craig Lawton Ceidwadwyr Cymreig 3934 18% Heb ei ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) Plaid Cymru 3225 15% Heb ei ethol
Rosie Irwin Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3058 14% Heb ei ethol
Chris Holley Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2012 9% Heb ei ethol
Gareth Tucker Plaid Werdd Cymru 883 4% Heb ei ethol
Brian Johnson Plaid Sosialaidd Prydain Fawr 76 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22202
Etholaeth 54593
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie James 41% Wedi'i ethol
Craig Lawton 18% Heb ei ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) 15% Heb ei ethol
Rosie Irwin 14% Heb ei ethol
Chris Holley 9% Heb ei ethol
Gareth Tucker 4% Heb ei ethol
Brian Johnson 0% Heb ei ethol