Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Preseli Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Preseli Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Paul Davies Ceidwadwyr Cymreig 11123 39% Wedi'i ethol
Dan Lodge Llafur Cymru 7193 25% Heb ei ethol
John Osmond Plaid Cymru 3957 14% Heb ei ethol
Howard Lillyman Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3286 12% Heb ei ethol
Bob Kilmister Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1677 6% Heb ei ethol
Frances Bryant Plaid Werdd Cymru 1161 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28397
Etholaeth 56414
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paul Davies 39% Wedi'i ethol
Dan Lodge 25% Heb ei ethol
John Osmond 14% Heb ei ethol
Howard Lillyman 12% Heb ei ethol
Bob Kilmister 6% Heb ei ethol
Frances Bryant 4% Heb ei ethol