Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pontypridd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pontypridd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mick Antoniw Llafur Cymru 9986 39% Wedi'i ethol
Chad Rickard Plaid Cymru 4659 18% Heb ei ethol
Joel Stephen James Ceidwadwyr Cymreig 3884 15% Heb ei ethol
Edwin Allen Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3322 13% Heb ei ethol
Mike Powell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2979 12% Heb ei ethol
Ken Barker Plaid Werdd Cymru 508 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25338
Etholaeth 58277
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mick Antoniw 39% Wedi'i ethol
Chad Rickard 18% Heb ei ethol
Joel Stephen James 15% Heb ei ethol
Edwin Allen 13% Heb ei ethol
Mike Powell 12% Heb ei ethol
Ken Barker 2% Heb ei ethol