Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Irranca-Davies Llafur Cymru 12895 55% Wedi'i ethol
Tim Thomas Plaid Cymru 3427 15% Heb ei ethol
Elizabeth Kendall Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3233 14% Heb ei ethol
Jamie Wallis Ceidwadwyr Cymreig 2587 11% Heb ei ethol
Anita Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 698 3% Heb ei ethol
Laurie Brophy Plaid Werdd Cymru 516 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23356
Etholaeth 54502
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Irranca-Davies 55% Wedi'i ethol
Tim Thomas 15% Heb ei ethol
Elizabeth Kendall 14% Heb ei ethol
Jamie Wallis 11% Heb ei ethol
Anita Davies 3% Heb ei ethol
Laurie Brophy 2% Heb ei ethol