Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Julie Morgan Llafur Cymru 16766 45% Wedi'i ethol
Jayne Louise Cowan Ceidwadwyr Cymreig 13099 35% Heb ei ethol
Haydn Rushworth Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2509 7% Heb ei ethol
Elin Walker Jones Plaid Cymru 2278 6% Heb ei ethol
John Dixon Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1130 3% Heb ei ethol
Fiona Burt Annibynnol 846 2% Heb ei ethol
Chris von Ruhland Plaid Werdd Cymru 824 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 37452
Etholaeth 65927
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Julie Morgan 45% Wedi'i ethol
Jayne Louise Cowan 35% Heb ei ethol
Haydn Rushworth 7% Heb ei ethol
Elin Walker Jones 6% Heb ei ethol
John Dixon 3% Heb ei ethol
Fiona Burt 2% Heb ei ethol
Chris von Ruhland 2% Heb ei ethol