Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Rathbone Llafur Cymru 10016 38% Wedi'i ethol
Eluned Parrott Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 9199 35% Heb ei ethol
Joel Williams Ceidwadwyr Cymreig 2317 9% Heb ei ethol
Glyn Wise Plaid Cymru 1951 7% Heb ei ethol
Mohammed Islam Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1223 5% Heb ei ethol
Amelia Womack Plaid Werdd Cymru 1150 4% Heb ei ethol
Jane Croad Annibynnol 212 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26068
Etholaeth 57177
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Rathbone 38% Wedi'i ethol
Eluned Parrott 35% Heb ei ethol
Joel Williams 9% Heb ei ethol
Glyn Wise 7% Heb ei ethol
Mohammed Islam 5% Heb ei ethol
Amelia Womack 4% Heb ei ethol
Jane Croad 1% Heb ei ethol