Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Caerffili - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hefin David Llafur Cymru 9584 35% Wedi'i ethol
Lindsay Whittle Plaid Cymru 8009 30% Heb ei ethol
Sam Gould Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5954 22% Heb ei ethol
Jane Pratt Ceidwadwyr Cymreig 2412 9% Heb ei ethol
Andrew Creak Plaid Werdd Cymru 770 3% Heb ei ethol
Aladdin Ayesh Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 386 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27115
Etholaeth 62449
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hefin David 35% Wedi'i ethol
Lindsay Whittle 30% Heb ei ethol
Sam Gould 22% Heb ei ethol
Jane Pratt 9% Heb ei ethol
Andrew Creak 3% Heb ei ethol
Aladdin Ayesh 1% Heb ei ethol