Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Preseli Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Preseli Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Paul Davies Ceidwadwyr Cymreig 11086 39% Wedi'i ethol
Tamsin Dunwoody Llafur Cymru 7881 27% Heb ei ethol
John Osmond Plaid Cymru 7101 25% Heb ei ethol
Hywel Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2652 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28720
Etholaeth 56430
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paul Davies 39% Wedi'i ethol
Tamsin Dunwoody 27% Heb ei ethol
John Osmond 25% Heb ei ethol
Hywel Davies 9% Heb ei ethol