Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Griffiths Llafur Cymru 6395 32% Wedi'i ethol
Ed Townsend Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5520 28% Heb ei ethol
Peter Fox Ceidwadwyr Cymreig 4512 23% Heb ei ethol
Trefor Puw Plaid Cymru 1696 9% Heb ei ethol
James Harris Annibynnol 1354 7% Heb ei ethol
Michael Blundell Democratiaid Lloegr 429 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19906
Etholaeth 53062
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Griffiths 32% Wedi'i ethol
Ed Townsend 28% Heb ei ethol
Peter Fox 23% Heb ei ethol
Trefor Puw 9% Heb ei ethol
James Harris 7% Heb ei ethol
Michael Blundell 2% Heb ei ethol