Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mick Bates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8704 39% Wedi'i ethol
Dan Munford Ceidwadwyr Cymreig 6725 30% Heb ei ethol
David Thomas Plaid Cymru 3076 14% Heb ei ethol
Bruce Lawson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2251 10% Heb ei ethol
Rachel Maycock Llafur Cymru 1544 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22300
Etholaeth 48337
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mick Bates 39% Wedi'i ethol
Dan Munford 30% Heb ei ethol
David Thomas 14% Heb ei ethol
Bruce Lawson 10% Heb ei ethol
Rachel Maycock 7% Heb ei ethol