Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhodri Morgan Llafur Cymru 10390 39% Wedi'i ethol
Craig Williams Ceidwadwyr Cymreig 6692 25% Heb ei ethol
Neil McEvoy Plaid Cymru 5719 21% Heb ei ethol
Alison Goldsworthy Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4088 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26889
Etholaeth 64461
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Morgan 39% Wedi'i ethol
Craig Williams 25% Heb ei ethol
Neil McEvoy 21% Heb ei ethol
Alison Goldsworthy 15% Heb ei ethol