Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carwyn Jones AC Llafur Cymru 9889 40% Wedi'i ethol
Emma Greenow Ceidwadwyr Cymreig 7333 30% Heb ei ethol
Paul Warren Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3730 15% Heb ei ethol
Nick Thomas Plaid Cymru 3600 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24552
Etholaeth 59553
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carwyn Jones AC 40% Wedi'i ethol
Emma Greenow 30% Heb ei ethol
Paul Warren 15% Heb ei ethol
Nick Thomas 15% Heb ei ethol