Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carl Sargeant Llafur Cymru 8196 39% Wedi'i ethol
Will Gallagher Ceidwadwyr Cymreig 4834 23% Heb ei ethol
Denise Hutchinson Annibynnol 3241 15% Heb ei ethol
Paul Brighton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2091 10% Heb ei ethol
Dafydd Passe Plaid Cymru 1398 7% Heb ei ethol
William Crawford Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1335 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21095
Etholaeth 59355
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Carl Sargeant 39% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Will Gallagher 23% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Denise Hutchinson 15% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Paul Brighton 10% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Dafydd Passe 7% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
William Crawford 6% Heb ei ethol