Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Preseli Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Preseli Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Moyra Tamsin Dunwoody-Kneafsey Llafur Cymru 8067 35% Wedi'i ethol
Paul Windsor Davies Ceidwadwyr Cymreig 6741 30% Heb ei ethol
Sion Tomos Jobbins Plaid Cymru 5227 23% Heb ei ethol
Michael Ian Warden Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2799 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22834
Etholaeth 55195
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Moyra Tamsin Dunwoody-Kneafsey 35% Wedi'i ethol
Paul Windsor Davies 30% Heb ei ethol
Sion Tomos Jobbins 23% Heb ei ethol
Michael Ian Warden 12% Heb ei ethol