Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Abertawe

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Isetholiad Dwyrain Abertawe - Dydd Iau, 27 Medi 2001

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Val Lloyd Llafur Cymru 7484 58% Wedi'i ethol
John Ball Plaid Cymru 2465 19% Heb ei ethol
Rob Speht Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1592 12% Heb ei ethol
Gerald Rowbottom Ceidwadwyr Cymreig 675 5% Heb ei ethol
Tim Jenkins Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 243 2% Heb ei ethol
Martyn Shrewsbury Plaid Werdd Cymru 206 2% Heb ei ethol
Alan Thomson Cynghrair Sosialaidd Cymru 173 1% Heb ei ethol
Captain Beany Millennium Bean Party 37 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 12875
Etholaeth 57766
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Val Lloyd 58% Wedi'i ethol
John Ball 19% Heb ei ethol
Rob Speht 12% Heb ei ethol
Gerald Rowbottom 5% Heb ei ethol
Tim Jenkins 2% Heb ei ethol
Martyn Shrewsbury 2% Heb ei ethol
Alan Thomson 1% Heb ei ethol
Captain Beany 0% Heb ei ethol