Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Drakeford Llafur Cymru 13067 47% Wedi'i ethol
Craig Williams Ceidwadwyr Cymreig 7167 26% Heb ei ethol
Neil John McEvoy Plaid Cymru 5551 20% Heb ei ethol
David Paul Morgan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1942 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27727
Etholaeth 64219
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 290
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Drakeford 47% Wedi'i ethol
Craig Williams 26% Heb ei ethol
Neil John McEvoy 20% Heb ei ethol
David Paul Morgan 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd290
Cyfanswm a wrthodwyd290