Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nerys Evans Plaid Cymru 67258 31% Wedi'i ethol
Nick Bourne Ceidwadwyr Cymreig 49606 23% Wedi'i ethol
Alun Davies AC
Joyce Watson AC
Llafur Cymru 39980 18% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 28790 13% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 8768 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 8191 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 6389 3% Heb ei ethol
Caroline Evans
Gwynoro Jones
Annibynnol 2706 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 2196 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1493 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 666 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Veritas 502 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynghrair Pobl Gristnogol 413 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 216958
Etholaeth 427247
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 31%
Ceidwadwyr Cymreig 23%
Llafur Cymru 18%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 13%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Genedlaethol Prydain 3%
Annibynnol 1%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Veritas 0%
Cynghrair Pobl Gristnogol 0%