Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 79564 37% Heb ei ethol
Pauline Jarman
Owen John Thomas
Plaid Cymru 58080 27% Wedi'i ethol
David Melding AC
Jonathan Morgan
Ceidwadwyr Cymreig 34944 16% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 30911 14% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 5336 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 2822 1% Heb ei ethol
A. J. Matthias
P. G. Phillips
Annibynnol 1902 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid y Gyfraith Naturiol 665 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Sosialaidd Unedig 602 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 214826
Etholaeth 473497
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 37%
Plaid Cymru 27%
Ceidwadwyr Cymreig 16%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14%
Plaid Werdd Cymru 2%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Annibynnol 1%
Plaid y Gyfraith Naturiol 0%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 0%