Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 73673 34% Heb ei ethol
Janet Ryder Plaid Cymru 69518 32% Wedi'i ethol
Rod Richards
Peter Rogers
Ceidwadwyr Cymreig 41700 19% Wedi'i ethol
Christine Humphries Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 22130 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4667 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Ymgyrch yn erbyn Dyled Rhuddlan 1353 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid y Gyfraith Naturiol 917 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Sosialaidd Unedig 828 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 714 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 215500
Etholaeth 478257
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 34%
Plaid Cymru 32%
Ceidwadwyr Cymreig 19%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10%
Plaid Werdd Cymru 2%
Ymgyrch yn erbyn Dyled Rhuddlan 1%
Plaid y Gyfraith Naturiol 0%
Y Blaid Sosialaidd Unedig 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%