Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cynog Dafis Plaid Cymru 84554 39% Wedi'i ethol
Alun Michael Llafur Cymru 53842 25% Wedi'i ethol
Nick Bourne
Glyn Davies
Ceidwadwyr Cymreig 36622 17% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 31683 14% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 7718 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3019 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 1214 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid y Gyfraith Naturiol 705 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 219357
Etholaeth 404670
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 39%
Llafur Cymru 25%
Ceidwadwyr Cymreig 17%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Annibynnol 1%
Plaid y Gyfraith Naturiol 0%