Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dr John Marek Llafur Cymru 9239 53% Wedi'i ethol
Carole O'Toole Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2767 16% Heb ei ethol
Felicity Elphick Ceidwadwyr Cymreig 2747 16% Heb ei ethol
Janet Ryder Plaid Cymru 2659 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 17412
Etholaeth 50932
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dr John Marek 53% Wedi'i ethol
Carole O'Toole 16% Heb ei ethol
Felicity Elphick 16% Heb ei ethol
Janet Ryder 15% Heb ei ethol