Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mick Bates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10374 48% Wedi'i ethol
Glyn Davies Ceidwadwyr Cymreig 4870 23% Heb ei ethol
David Hugh Senior Plaid Cymru 3554 17% Heb ei ethol
Chris Hewitt Llafur Cymru 2638 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21436
Etholaeth 43386
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mick Bates 48% Wedi'i ethol
Glyn Davies 23% Heb ei ethol
David Hugh Senior 17% Heb ei ethol
Chris Hewitt 12% Heb ei ethol