Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Rathbone Llafur Cymru 8954 38% Wedi'i ethol
Nigel Howells Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8916 38% Heb ei ethol
Matthew James Smith Ceidwadwyr Cymreig 3559 15% Heb ei ethol
Christopher John Williams Plaid Cymru 1690 7% Heb ei ethol
Mathab Khan Annibynnol 509 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23628
Etholaeth 64347
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 302
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Rathbone 38% Wedi'i ethol
Nigel Howells 38% Heb ei ethol
Matthew James Smith 15% Heb ei ethol
Christopher John Williams 7% Heb ei ethol
Mathab Khan 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd302
Cyfanswm a wrthodwyd302