Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhodri Morgan Llafur Cymru 14305 62% Wedi'i ethol
Myr Boult Ceidwadwyr Cymreig 3446 15% Heb ei ethol
Eluned Bush Plaid Cymru 3402 15% Heb ei ethol
Dewi Garrow-Smith Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2063 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23216
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Morgan 62% Wedi'i ethol
Myr Boult 15% Heb ei ethol
Eluned Bush 15% Heb ei ethol
Dewi Garrow-Smith 9% Heb ei ethol