Cofrestr Buddiannau

Sam Rowlands AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Iau, 29 Medi 2022, 12.44.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Rh.S. 4.3 - Band 2: Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos) (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Priod Staff cymorth Aelod i Darren Millar AS
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Geidwadol Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Eiddo preswyl yn Abergele
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Cynghorydd - Cyngor Tref Abergele (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Cynrychiolydd yr Awdurdod Addysg Leol - Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan, Abergele (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Ymddiriedolwr - Ymddiriedolaeth Cadwraeth Castell Gwrych
Aelod Ymddiredolwr - Sied dynion Abergele
Aelod Llywodraethwr Ysgol - St George Controlled Primary School Primrose Hill, Abergele
Aelod Ymddiriedolwr - North Coast Church, Towyn
Aelod Ymddiriedolwr - Alive Church, Prestatyn
Aelod Ymddiriedolwr - Festival Church, Caer
Aelod Ymddiriedolwr - Sefydliad Elusennol Corfforedig Festival Church
Aelod Cynrychiolydd yr Awdurdod Addysg Leol - St Brigid's School

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Aelod a Dirprwy Gadeirydd, Plaid Geidwadol Cymru

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Tobias Millar Natur y swydd: Cynorthwyydd gweinyddol (wedi dod i ben ar 16 Medi 2022)
Aelod o deulu: Darren Millar AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 25 Gorffennaf 2022
Perthynas â'r AS: Mab Oriau gwaith ar y contract: 22.2 awr yr wythnos