Cofrestr Buddiannau

Altaf Hussain AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Gwener, 31 Mawrth 2023, 11.51.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd, ward Pen-y-Fai Ward - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (RhS 4.3 - Band 2 - Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos). Rhan amser a chafwyd cyflog o £14,217.96 gyda £2,843.40 ddidynnu mewn treth hyd at 5 Ebrill 2021. (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod a'i briod Tocynnau a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng y Gweilch a'r Leicester Tigers ar 11 Rhagfyr 2022
Aelod Tocynnau a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Iwerddon ar gyfer Chwe Gwlad y Menywod ar 25 Mawrth 2023 wedi'u darparu gan Uned Rygbi Cymru. 
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd costau etholiad y Senedd gan Blaid Geidwadol Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Llywydd - Plaid Geidwadol Ranbarthol Gorllewin De Cymru
Aelod Cynghorydd – Cyngor Cymuned Castellnewydd Uwch, Pen-y-Fai, Pen-y-bont ar Ogwr (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Llywodraethwr – Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pen-y-Fai, Pen-y-bont ar Ogwr (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Cynghorydd - Ward Pen-y-Fai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr - Brynawel Rehab House, Llanharan (wedi dod i ben ym mis Rhagfyr 2021)
Aelod Aelod - Cyngor Iechyd Cymuned Pen-y-bont ar Ogwr (wedi dod i ben)
Aelod Aelod - Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg (wedi dod i ben)
Aelod Ymddiriedolwr - Brynawel Rehab House, Llanharan (wedi dod i ben ar 22 Rhagfyr 2022)
Aelod Noddwr - Brynawel Rehab House, Llanharan

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - British Indian Orthopaedic Society

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim