Cofrestr Buddiannau

Heledd Fychan AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2022, 10.14.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd - Cyngor Sir Rhondda CynonTaf, ward tref Pontypridd (Rh.S. 4.3 - Band 2- Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos). (Daeth i ben ar 9 Mai 2022)
Spouse Dirprwy Brif Weithredwr, Plaid Cymru
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Cynigiwyd tocyn a lletygarwch gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru i'r gêm rhwngCymru ac Estonia. Cyfarfod gyda Llywydd a Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Pêl-droed Cymru cyn y gêm ar 08/09/2021. Aeth yr Aelod ac aelod o staff.
Aelod Cynigiwyd tocyn a lletygarwch i'r gêmrhwng Cymru a Kazakhstan ar 17/9/2021. Aeth yr Aelod ac aelod o staff.
Aelod Tocyn a lletygarwch gan S4C ar gyfer gêm rygbi Cymru yn erbyn Ffrainc ar 11 Mawrth 2022.
Aelod Dau docyn a lletygarwch gan Gwmni Opera Cymru ar gyfer Don Giovanni ar 17 Mawrth 2022
Aelod Tocyn a lletygarwch gan FAW ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Wcrain ar 5 Mehefin 2022.
Aelod Dau docyn a lletygarwch gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Gwlad Belg ar 11 Mehefin 2022.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
DimDim
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Bwrdd Artis Cymuned (wedi dod iben)
Aelod Cynghorydd Tref - Cyngor Tref Pontypridd - ers mis Mai 2022. Nid oes tâl yn gysylltiedig â'r rôl.

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod o Gymdeithas Twnel y Rhondda
Aelod o Gymdeithas yr Iaith
Aelod o Lys yr Eisteddfod Genedlaethol
Aelod o Fforwm Hanes Cymru

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim