Cofrestr Buddiannau

Mabon ap Gwynfor AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Mawrth, 24 Mai 2022, 16.23.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd – Cyngor Sir Ddinbych (Rh.S. 4.3 - Band 2 - Rhwng 5 ac 20 awr yr wythnos) (wedi dod i ben).
Priod Rheolwraig prosiect eirioli gyda National Youth Advocacy Services (elusen eirioli).
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod 3 tocyn i weld Clwb Pel-Droed Lerpwl yn chwarae Caerlyr yn y Cwpan Carabao ar 22 Rhagfyr 2021.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau'r ymgyrch ar gyfer etholiad 2021 gan Blaid Cymru, Dwyfor Meirionnydd.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Aelod a priod yn berchen ar dŷ a 10 cyfer yng Nghynwyd, Sir Ddinbych.
Aelod a phriod Aelod a priod yn berchen ar dŷ yn Aberystwyth.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Cyfranddaliad o £100 i Saith Seren (Canolfan Gymraeg a lletygarwch yn Wrecsam) wrth i’r ganolfan gael ei sefydlu.
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
-

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Capel Bethel, Cynwyd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
CND Cymru
Cymdeithas y Cymod

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim