Cofrestr Buddiannau

Joel James AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Bossa Nova Beers Cyf (cafodd y cwmni ei gorffori yn 2014 ac mae'n segur ar hyn o bryd)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd sir ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Rh.S. 4.3 - Band 2: Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos) (wedi dod i ben)
Aelod Cynghorydd cymunedol ar gyfer Cyngor Cymunedol Llanilltud Faerdref (Rh.S. 4.3 - Band 2: Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Geidwadol Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Llywodraethwr Ysgol - Ysgol Gynradd Maesybryn
Aelod Cadeirydd ac Ymddiriedolwr - Pwyllgor Rheoli Neuadd Tref Efail Isaf
Aelod Aelod - Newtown Llantwit Communal Facilities Association
Aelod Ymddiriedolwr - Cronfa Christmas Evan John
Aelod Aelod - Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru
Aelod Aelod - Cymdeithas Twnel y Rhondda

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Ffederasiwn Ceidwadol Rhondda Cynon Taf
Aelod - Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth
Aelod - Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim