Cofrestr Buddiannau

Peredur Owen Griffiths AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Swyddog Cyfathrebu, Plaid Cymru
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn i Gem Rygbi Cymru yn erbyn Ffrainc er mwyn gallu canu yr anthem ar y cae cyn y gem gyda fy nghôr CF1 ar y 11 Mawrth 2022 gan Undeb Rygbi Cymru drwy law Côr CF1
Aelod Dau docyn a lletygarwch i Dreigiau yn erbyn Caerloyw ar 9 Ebrill 2022 gan BT - staff cymorth yr Aelod oedd y gwestai
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd am 100 y cant o gostau etholiad 2021 gan Blaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod 26 Mai 2022 - Valencia, Sbaen - I gymryd rhan mewn uwchgynhadledd ar wythnos waith pedwar diwrnod gyda gwleidyddion eraill ac arbenigwyr - Talwyd am hyn gan Is-weinyddiaeth Cyflogaeth Llywodraeth Valencia.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Cynghorydd ac Aelod - Cynghorydd Cymunedol ar gyfer Trecenydd, Penyrheol ac Energlyn (yn bwriadu sefyll i lawr yn yr etholiad nesaf ac nid yw wedi derbyn unrhyw fudd o fod yn gynghorydd ers dod yn Aelod o’r Senedd).

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim