Cofrestr Buddiannau

Jack Sargeant AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn i'r gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ar 30 Hydref 2021 gan Bute Energy.
Aelod Un tocyn a lletygarwch i'r gêm rhwng Cymru ac Wcráin ar 5 Mehefin 2022 gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer Tatŵ Awyr Rhyngwladol Brenhinol 2022 ar 16 Gorffennaf 2022 gan Airbus UK.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan plaid Lafur etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy a cangen Cei Connah o'r Blaid Lafur.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Uno'r Undeb
Aelod Aelod - Undeb Community
Aelod Aelod anrhydeddus - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig – Shotton a Glannau Dyfrdwy
Aelod Llysgennad Clwb - Clwb Pêl-droed Nomads Cei Connah
Aelod Aelod anrhydeddus o Sefydliad Tafarnwyr Prydain
Aelod Aelod o Gonsortiwm Prosiect 5G EDC.
Aelod Mae'r Aelodau eraill yn cynnwys Prifysgol Bangor, Vodafone, Comtek - Sorrento Networks, Fibrespeed, Fotech Solutions ac ITS.

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Martin Gerald White Ym mha rhinwedd y caiff ei gyflogi: Gweithiwr achos rhan amser
Aelod o deulu: Jack Sargeant AS Dyddiad y dechreuodd ei gyflogaeth: 2 Mawrth 2018
Perthynas â'r AS: Ewythr Yr oriau y mae wedi’i gontractio i weithio: 22.2 awr