Cofrestr Buddiannau

Jayne Bryant AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cwblhau arolygion cyffredinol yn achlysurol, rhoddir yr holl arian i elusennau lleol (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Partner Rheolwr Prosiect - Giant
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocynnau a lletygarwch ar gyfer gêm Clwb Pêl-droed Casnewydd yn erbyn Southampton ar 25 Awst 2021 gan Glwb Pêl-droed Casnewydd
Aelod Cinio ar 3 Mawrth 2022 wedi'i drefnu gan Tesco
Aelod Tocynnau lletygarwch ar gyfer Dreigiau yn erbyn Lions ddydd Sadwrn 21 Mai 2022 gan Dragons Rugby
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Gorllewin Casnewydd, gan gynnwys rhodd gan USDAW.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Adolygiad Celfyddydau Cymru
Aelod Aelod - Ballet Cymru
Aelod Aelod - Undeb Credyd Casnewydd
Aelod Llywydd - Gŵyl Werin Tŷ Tredegar
Aelod Is-lywydd - Cyfeillion Pont Gludo Casnewydd
Aelod Aelod - Cyfeillion Tŷ Tredegar
Aelod Aelod - Fforwm Menywod Casnewydd
Aelod Aelod o Grŵp Llywio Cerflyn ar gyfer yr Arglwyddes Rhondda

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Unsain
Aelod - Uno'r Undeb
Aelod - Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol
Aelod - Y Blaid Gydweithredol
Aelod - Usdaw
Aelod - Undeb Community
Is-lywydd - Côr Meibion Dinas Casnewydd
Cyd-lywydd – Clwb Athletau Casnewydd
Ysgrifennydd - Fforwm Menywod Casnewydd
.

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim