Cofrestr Buddiannau

Adam Price AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Breindal am y llyfr ‘Wales – the First and Final Colony’ gan Y Lolfa Cyf.
Partner Barnwr Tribiwnlys yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Lletygarwch a thocyn gan S4C ar gyfer y gêm rhwng Cymru a De Affrica i'r Aelod ac aelod o staff.
Aelod Lletygarwch a thocyn gan BBC Cymru ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Awstralia i'r Aelod a gwestai.
Aelod Lletygarwch a thocyn gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Awstria ar 24 Mawrth 2022 (rownd cyn-derfynol i gymhwyso ar gyfer cwpan y byd FIFA) i'r Aelod ac aelod o staff.
Aelod Talwyd costau lletygarwch, llety a theithio gan Gynghrair Rhydd Ewrop ar gyfer Cynulliad Cyffredinol Cynghrair Rhydd Ewrrop (rhwng 11 Mai 2022 a 14 Mai 2022).
Aelod Lletygarwch a thocyn gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Wcráin (Gêm terfynol i gymhwyso ar gyfer cwpan y byd FIFA) ar 5 Mehefin 2022. Aeth yr Aelod a gwestai.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
Ymgeisydd Talwyd treuliau etholiad 2021 gan Blaid Cymru etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
DimDim
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod 12 Mehefin 2022 - Catalwnia - I gymryd rhan mewn trafodaethau o dan y thema, 'Dim camu'n ôl: sefyll dros ddemocratiaeth yn yr 21ain ganrif.' - Talwyd am y llety a theithio cysylltiol gan Esquerra Republicana ar gyfer Fforwm Flaengar Catalwnia.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Partner Dau eiddo preswyl ar rent, Llundain
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Angela Owen Griffiths Ym mha rinwedd y'i cyflogir: Swyddog Cyfathrebu i Grŵp Senedd Plaid Cymru
Aelod o deulu: Peredur Owen Griffiths Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: Mai 2020
Perthynas â'r AS: Priod Oriau gwaith ar y contract: 37