Cofrestr Buddiannau

Adam Price AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Gwaith cynghori / ymgynghori i New Conventions Ltd (datblygu eiddo) - Mae gan yr aelod gytundeb gohiriedig yn ei le ar sail ffi achlysurol (Rh.S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos) (Wedi dod i ben)
Partner Barnwr Tribiwnlys yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder
Aelod Y Lolfa Cyf (cyhoeddwyr) – Breindal am y llyfr ‘Wales – the First and Final Colony’ (Rh.S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Lletygarwch gan General Electric mewn cyfarfod fforwm busnes oedd wedi ei gynnal i drafod syniadau ynglyn â sefydlu comisiwn seilwaith.
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer gêm rygbi Cymru v Yr Ariannin ar 12 Tachwedd 2016 gan GE Aviation.
Aelod Tocyn a lletygarwch gan Royal Bank of Scotland ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn yr Alban ar 3 Chwefror 2018.
Aelod Dau noson gyda prydiau bwyd yng ngwesty'r Celtic Manor gan Ysgol Reoli Prifysgol Metropolitan Caerdydd, fel rhan o symposium economaidd a gymerodd lle ar 9-10 Ebrill 2018.
Aelod Tocyn ar gyfer gêm rygbi Cymru v Yr Eidal ar 1 Chwefror 2020 gan Undeb Rygbi Cymru.
Aelod Tocyn ar gyfer gêm rygbi Cymru v Ffrainc ar 22 Chwefror 2020 gan S4C.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd treuliau etholiad 2016 (£10,000) gan Blaid Cymru etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.
Aelod Rhodd o £1,000 tuag at ymgyrch arweinyddol Plaid Cymru gan Mr Orwig.
Aelod Cyfraniad o £3,000 gan Blaid Cymru etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr tuag at ymgyrch arweinyddol Plaid Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod Ymweliad â Barcelona (1-3 Mehefin 2016) ar gyfer seminar ar refferendwm yr UE. Talwyd y costau gan Esquerra Republicana de Catalunya.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Mae gan yr Aelod eiddo ar rent yn Llundain (Wedi dod i ben)
Partner Mae gan y Partner ddau eiddo preswyl ar rent yn Llundain
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Mas ar y Maes

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu