Cofrestr Buddiannau

Jeremy Miles AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Un tocyn i gêm derfynol y bencampwriaeth rygbi rhwng Castell-nedd a Bargod yn Stadiwm y Principality ar 24 Ebrill 2022 gan Gadeirydd Clwb Rygbi Castell-nedd
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng Cymru ac Wcráin ar 5 Mehefin 2022 gan BT
Aelod Un tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm bêl-droed rhwng Dinas Abertawe a Luton ar 20 Awst 2022 gan LCV Group, Sgiwen, Castell-nedd
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl gostau Senedd 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Castell-nedd gan gynnwys rhoddion gan GMB (£1500), UNITE (£1750), CWU(£200), y Blaid Gydweithredol (£700), Llafur LGBT (£100)
Aelod Rhoddion ar gyfer ymgyrch arweinyddiaeth y blaid Lafur oddi wrth: Mahaboob Basha, Trosol (busnes cyfieithu), David Flatt, Barry Lynch, Selena Booth, Barry Evans, Ian Morgan, Susan Griffiths, James Hadley, Kate Little, Matthew Gearing, Clive Jones, Liz Herbert McAvoy, Duraseal EW I Ltd (cwmni peirianneg sifil), Lancehawk (cwmni telethrebu)
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Yn cyd-berchennog ar eiddo preswyl â thenantiaid yn Abertawe.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Sefydliad Bevan
Aelod Undeb Credyd Celtic
Aelod Aelod - GMB
Aelod Aelod - UNITE
Aelod Aelod a noddwr Resolven Building Blocks,
Aelod Noddwr YMCA Castell-nedd
Aelod Llywydd anrhydeddus Lleng Brydeinig Frenhinol Pontardawe
Aelod Noddwr Anrhydeddus Neath Little Theatre
Aelod Noddwr Llafur LGBT
Aelod Is-lywydd anrhydeddus ac Aelod o Gymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd
Aelod Aelod - Unsain

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot
Aelod - Fy Nghwm Gwyrdd

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim