Cofrestr Buddiannau

Dawn Bowden AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Mae Dawn Bowden MS yn cyflogi ei phriod yn uwch-gynghorydd.
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Nawdd cystadleuaeth cerdyn Nadolig 2023 gan Gymdeithas Tai Wales and West.
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Merthyr Tudful a Rhymni.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Llywydd Anrhydeddus - Clwb Rygbi Treharris Phoenix
Aelod Aelod - Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus Unsain
Aelod Aelod Berchennog - Clwb Pêl-droed Tref Merthyr (£20 y flwyddyn)
Aelod Islywydd - Cymdeithas Genweirio Merthyr Tudful
Aelod Noddwr - Grŵp Cymorth Osteoporosis Merthyr Tudful a'r Cylch
Aelod Deiliad Tocyn Tymor - Clwb Pêl-droed Tref Merthyr
Aelod Islywydd - Côr Meibion Ynysowen

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Noddwr St David’s Baby Bank (Ardal Gweinidogaeth Merthyr Tudful).

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Martin Eaglestone Natur y Swydd: Uwch Gynghorydd
Aelod o deulu: Dawn Bowden AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 11 Medi 2017
Perthynas â'r AS: Priod Oriau'r contract gwaith: 22 awr