Cofrestr Buddiannau

Siân Gwenllian AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd ar Gyngor Gwynedd (Rh.S. 4.3 - Band 2 – rhwng 5 ac 20 awr yr wythnos) (Daeth i ben 31 Mai 2016)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Costau ymgyrch etholiad 2016 wedi eu talu gan Plaid Cymru Arfon
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Corff Llywodraethu Ysgol y Felinheli (wedi dod i ben)
- Aelod - Corff Llywodraethu Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon (wedi dod i ben)
- Aelod - Bwrdd Rheoli GISDA (elusen i'r di-gartref yng Nghaernarfon) (wedi dod i ben)
- Aelod - Pwyllgor Felin Sgwrsio (menter gymunedol)
- Aelod - Cymdeithas Tai Gwynedd
- Aelod - Gwyl Felinheli
- Aelod - Honno (gwasg i ferched)

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu