Cofrestr Buddiannau

Rebecca Evans AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyflogir gan Rebecca Evans AC fel Pennaeth Swyddfa
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
DimDim
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod o Gymdeithas Gwyr
Noddwr Carnifal Pontarddulais a Hendy
Noddwr Band Tref Llwchwr
Aelod o Glwb Rygbi Penclawdd
Gŵyl Werin Gwyr - llywydd ar y cyd pwyllgor yr wyl
Is-lywydd Anrhydeddus Cymdeithas Gefeillio Mwmbls
Aelod o undebau Unsain ac Unite
Llywydd Clybiau Dydd Dementia Forget-Me-Not (arferai fod yn Is-lywydd)
Aelod o Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot ac Undeb Credyd Bae Abertawe (rhan o Undeb Credyd Celtic)
Aelod o Lys Prifysgol Abertawe

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Paul Michael Evans Natur y gyflogaeth: Pennaeth Swyddfa
Aelod o deulu: Rebecca Evans AC Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 5 Awst 2013
Perthynas â'r Aelod: Gŵr Oriau gwaith ar y contract: 37.5 awr yr wythnos
Enw: Claire Elizabeth Stowell Natur y gyflogaeth: Swyddog y Wasg ac Ymchwil (Cynorthwy-ydd Swyddfa cyn hyn)
Aelod o deulu: Rebecca Evans AC Dyddiad dechrau'r cyflogaeth: 11 Mai 2011
Perthynas â'r Aelod: Chwaer Oriau gwaith ar y contract: 18.5 awr yr wythnos
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu