Cofrestr Buddiannau

Mike Hedges AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Gwahoddiad i rownd derfynol gemau ail-gyfle 2021 yr EFL gan Gynghrair Pêl-droed Lloegr.
Aelod Wedi bod i gemau achlysurol tîm pêl-droe Dinas Abertawe yn ystod y tymor drwy Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl gostau'r etholiad gan Blaid Lafur Dwyrain Abertawe.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Sefydliad Bevan
Aelod Undeb Credyd Celtic
Aelod Llywydd - Côr Merched Treforus
Aelod Llywydd - Grŵp Trwm eu Clyw Abertawe
Aelod Is-lywydd - Cyfeillion Rheilffordd Calon Cymru
Aelod Noddwr - Cronfa Paul Popham
Aelod Noddwr - Cynfilwyr Abertawe
Aelod Cantorion Singleton
Aelod Côr Clwb Rygbi Treforus
Aelod Côr Orffews Treforus
Aelod Y Blaid Cydweithredol
Aelod Y Blaid Lafur
Aelod Cymdeithas y Ffabiaid
Aelod Cymdeithas Addysg Sosialaidd
Aelod Cymdeithas Iechyd Sosialaidd
Aelod Unsain
Aelod UNITE
Aelod GMB
Aelod Cyfeillion y Ddaear
Aelod Amnest
Aelod Capel Seion Newydd
Merch Aelwyd JMJ
Merch Côr Coda
Merch Ieuenctid Ynys Môn

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Cymdeithas y Ffabiaid

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim