Cofrestr Buddiannau

Vaughan Gething AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyfreithiwr gyda Thompsons Solicitors LLP
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocynnau a lletygarwch gan Undeb Rygbi Cymru ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn Iwerddon
Aelod 2 x tocyn lletygarwch ar gyfer gêm rhwng Cymru a Seland Newydd ddydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017 gan Centrica - Gwerth y tocynnau yn llai na £100 yr un
Aelod, priod a phlentyn dibynnol Tocynnau a lletygarwch ar gyfer Monster Jam ar 19 Mai 2018 gan Undeb Rygbi Cymru.
Aelod Tocynnau ar gyfer Monster Jam ar 18 Mai 2019 gan Undeb Rygbi Cymru.
Aelod Tocynnau ar gyfer Speedway gan Undeb Rygbi Cymru.
Aelod Llyfrau – Cyfres Extraordinary Lives Puffin, gan Penguin Random House Children’s.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl dreuliau etholiad y Cynulliad 2016 gan Blaid Lafur yr Etholaeth
Aelod Rhoddion i ymgyrch arweinyddiaeth Llafur Cymru gan: - Signature Living Hotels Ltd - HSG Facilities Management - Dr Has Shah - Aditya Singal - Neal Soil Supplies - Jacqui Walmsley - Atlantic Recycling Ltd - David Alison - Raj Aggarwal - Mrs Raj Singhal - Cardiff Demolition - Maxx Securities (rheoli asedau) - Plaid Gydweithredol Llundain - Plaid Gydweithredol Cymru - GMB Cymru - Smart Solutions (gwasanaethau ricriwtio) - Community Union - Parag Singhal - Maxx Securities
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Priod Perchennog eiddo preswyl yng Nghaer
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
DimDim
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu