Cofrestr Buddiannau

Jenny Rathbone AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Partner Aelod o Fwrdd Cynghori - Bute Energy (datblygu ffermydd gwynt yng Nghymru a gweithgareddau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol sy'n deillio o unrhyw ddatblygiad). Mae'r busnes yn edrych ar opsiynau ym Mhowys, Rhondda Cynon Taf a Gogledd Cymru ond ni chyflwynwyd cais hyd yma.
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Iwerddon ar gyfer Chwe Gwlad y Menywod ar 25 Mawrth 2023 wedi'u darparu gan Uned Rygbi Cymru. 
Aelod Teithiau hedfan a dwy noson mewn gwesty er mwyn siarad yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Gyfiawnder Hinsawdd a drefnwyd gan Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Addysgol Prifysgol Barcelona.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Darparwyd yr holl nawdd ariannol ar gyfer fymgyrch etholiad 2021 gan Blaid Lafur Etholaethol Canol Caerdydd.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Ysgubor a ddefnyddir fel canolfan gymunedol a dwy erw o dir, Llanfihangel Glyn Myfyr, Conwy.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Awel Cyf, cwmni ynni adnewyddadwy sy'n fenter cymdeithasol
Aelod iShares PLC
Aelod Siemens AG NPV
Aelod Caledonia Investments PLC
Aelod IMPAX Environmental Mkts PLC
Aelod Janus Henderson Investments Gbl Sustainable Equity I Inc
Aelod JLEN Environmental Assets Group NPV
Aelod Renewables Infrastructure Group NPV
Aelod -
Aelod Astrazeneca PLC (wedi dod i ben)
Aelod Pearson PLC
Aelod Reckitt Benickser Group PLC
Aelod Unilever PLC
Aelod Halma PLC
Aelod Aberforth Smaller Co's Trust
Aelod BMO Investment Funds
Aelod Henderson Smaller Cos Investment
Aelod Troy Income and Growth Trust PLC
Aelod Baillie Gifford
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Ymddiriedolwr - Ymddiriedolaeth Elusennol Eleanor Rathbone (Rheoli cronfeydd elusennol a dosrannu grantiau i elusennau, yn enwedig ar Lannau Mersi) (nid yw'n cael arian cyhoeddus)
Aelod Ymddiriedolwr Gwirfoddol - Good Food Llanedeyrn (elusen nid er elw) (hyrwyddo tyfu a bwyta bwyd da)
Aelod Llywodraethwr Awdurdod Addysg Lleol - Ysgol Eglwys yng Nghymru St Teilo, Llanedeyrn

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Cymdeithas Fabian Cymru
Aelod - Y Blaid Gydweithredol
Aelod - Uno'r Undeb

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim