Cofrestr Buddiannau

David Rees AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Aberafan, gan gynnwys rhoddion gan undebau llafur: Community, CWU, GMB, Uno'r Undeb, Unsain a rhodd o ofod swyddfa gan David Slee Cyf.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Eiddo preswyl yng Nghwmafan, Port Talbot
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Cymdeithas Twnel y Rhondda
Aelod Aelod - Sefydliad Bevan
Aelod Aelod - Llys Prifysgol Abertawe

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Clwb Rybgi Aberafan
Aelod - Clwb Rygbi Cwmafan
Aelod - Uno'r Undeb
Aelod - Unsain

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Angharad Nia Thomas Natur y swydd: Ymchwiliydd a Swyddog Cyfathrebu (rhan amser)
Aelod o deulu: David Rees AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 4 Chwefror 2013
Perthynas â'r AS: Merch Oria gwaith ar y contract: 7 yr wythnos
- Dyddiad daeth y gyflogaeth i ben: 18 Mehefin 2021