Cofrestr Buddiannau

John Griffiths AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyflogir gan John Griffiths AS yn weinyddydd rhan amser dau ddiwrnod yrwythnos.
Aelod Cwblhau arolygion cyffredinol ar sail achlysurol (RhS 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Pedwar tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm ail-gyfle adran 2 yn Stadiwm Wembley ar 31 Mai 2021 gan glwb pêl-droed Sir Casnewydd.
Aelod Dau docyn a lletygarwch a thri tocyn heb lletygarwch ar gyfer gêm rhwng Casnewydd a Southampton ar 25 Awst 2021 gam glwb pêl-droed Casnewydd.
Aelod Lletygarwch a dau docyn i'r gên rhwng y Dreigiau a Munster i'r Aelod a gwestai ar 25 Medi 2022 gan Tata Steel UK.
Aelod Tri thocyn a lletygarwch i gêm rhwng Sir Casnewydd yn erbyn Colchester United i'r Aelod a dau o westeion ar 5 Hydref 2022 gan glwb pêl-droed Sir Casnewydd.
Aelod 1 tocyn i'r gêm rhwng y Dreigiau a Glasgow fel gwestai BT ar 28 Ionawr 2023.
Aelod Dau docyn i gêm y Chwe Gwlad rhwng Cymru a Lloegr gan Tik Tok.
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer gêm Rygbi y Chwe Gwlad, Cymru yn erbyn yr Alban, yn Stadiwm Principality fel gwestai British Telecom.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Cafodd Blaid Lafur Etholiadol Dwyrain Casnewydd roddion ar gyfer fy ymgyrch etholiadol gan yr undebau llafur a ganlyn:GMB (£1,500); Uno'r Undeb (£1,000); Community (£658)
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Is-lywydd - Côr Meibion Cil-y-coed
Aelod Is-lywydd - Côr Meibion Casnewydd
Aelod Aelod a cyfranddaliwr - Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Dinas Casnewydd
Aelod Llywydd - Harriers Casnewydd
Aelod Is-lywydd - Pont Gludo Casnewydd
Aelod Aelod - Cymdeithas Bevan
Aelod .

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw'r cyflogai: Alison Kim Griffiths Natur y swydd: Gweinyddwr
Aelod o deulu: John Griffiths AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 2 Mai 2003
Perthynas â'r AS: Gwraig Oriau gwaith ar y contract: 14.8 awr yr wythnos