Cofrestr Buddiannau

Carwyn Jones AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod It’s My Shout Ltd – Cynhyrchu Ffilmiau (SO 4.3 – Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Alta Performance Cyf (ymarfer corff a ffordd o fyw) (SO 4.3 – Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Ffioedd achlysurol am ddarlledu, addysgu, siarad a chynghori (Rh. S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
Aelod Athro'r Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth (Rh. S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
Aelod Cynghori Spectrum Internet, busnes digidol. (Rh. S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
Aelod GFG Alliance (Dur/Alwminiwm/Ynni) - Aelod o'r bwrdd cynghori byd-eang (yn gyfyngedig i ochr ynni'r busnes tan 12/12/20)(Rh.S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos) (wedi dod i ben a'i ddisodli gan y cofnod isod mewn perthynas â SIMEC Energy Cyf.).
Aelod SIMEC Energy Cyf. – Cynghorydd ac o ganlyniad aelod o fwrdd cynghori byd-eang GFG Alliance. Dim ond yn mynychu’r bwrdd hwnnw mewn perthynas â materion SIMEC tan 12/12/20. Rwy’n cael fy nghyflogi gan SIMEC nid gan GFG (RhS 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos) (Mae hyn yn i gymryd lle’r eitem am GFG yn ei chyfanrwydd).
Priod Priod yn gweithio i Elusen Ganser Macmillan
Aelod Cyflogir fel Ymgynghorydd i gwmni cyfryngau Business News Wales (Rh. S. 4.3 - Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos).
Aelod RW Learning – datblygu proffesiynol (RhS 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos).
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod 2 docyn a cinio gan Ospreys Rugby ar gyfer gem rygbi Gweilch yn erbyn Scarlets ar 27 Rhagfyr 2017.
Aelod Ffi am ymddangos ar raglen deledu Jonathan gan Gynyrchiadau Avanti
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Roedd treuliau etholiad 2016 yn cynnwys: £5,750 o nawdd gan Dr a Mrs S.Syal yn cynrychioli arian a godwyd mewn digwyddiad codi arian; £2,000 gan Undeb y GMB. Talwyd gweddill costau'r etholiad gan Blaid Lafur Etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Member and Spouse Ymweliad â digwyddiad y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol yn Efrog Newydd (27 Chwefror 2019 tan 3 Mawrth 2019). Talwyd y costau gan Aled Miles a'r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - RSPB
Aelod Aelodaeth Teulu - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Aelod Unison
Aelod Unite
Priod Unite
Plentyn dibynnol Unite

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod Anrhydeddus - Clwb Rotari Pen-y-bont ar Ogwr
Aelod Anrhydeddus - Clwb Golff Southerndown
Aelod - Clwb Lager Wrecsam
Swyddog Urdd Sant Ioan
Meistr y Fainc, Gray's Inn
Aelod - Ymgyrch dros gwrw go iawn

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Laura Murton Ym mha rinwedd y caiff ei chyflogi: Swyddog Polisi a Chydlynu y Grŵp Llafur
Aelod o deulu: Hannah Blythyn AC Dyddiad pan ddechreuodd y swydd: 1 Awst 2018
Perthynas â'r AC: Partner Oriau fe'i contractwyd i weithio: 37
(Nid yw Laura Merton bellach yn cael ei chyflogi gennyf gan fy mod wedi sefyll i lawr fel arweinydd Llafur Cymru) -

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu