Penderfyniadau

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

04/11/2015 - Rent Smart Wales - Code of Practice (Statutory Obligations and Best Practice Guide), as a result of Consultation - Part 1 Housing (Wales) Act 2014

Dechreuodd yr eitem am 16.44

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5857 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi'i thrwyddedu o dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Hydref 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd y Cynnig.

 


09/07/2014 - Stage 4 Standing Order 26.47 motion to approve the Housing (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.44

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Weinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Tai (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


02/07/2014 - Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 17.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 214.

 

Derbyniwyd gwelliant 245 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 419 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 420 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 414.

 

Derbyniwyd gwelliant 421 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 422 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 246 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 423 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

25

50

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Derbyniwyd gwelliant 424 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 425 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 247 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 248 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 249 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 10A.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 355:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 355.

 

Derbyniwyd gwelliant 250 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 251 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 251 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 11.

 

Derbyniwyd gwelliant 252 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 253 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 254 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 255 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 29.

 

Derbyniwyd gwelliant 256 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 426 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 257 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 258 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd gwelliant 260 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 261 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 262 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 263 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 427 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 428 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 429 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 430 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 430 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 415.

 

Derbyniwyd gwelliant 431 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 431 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 416.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 417:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 417.

 

Derbyniwyd gwelliant 432 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 265 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Derbyniwyd gwelliant 266 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 267 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 271 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 272 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 273 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 274 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 275 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 276 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 433 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 278 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 279 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 280 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Derbyniwyd gwelliant 281 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 356:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 356.

 

Derbyniwyd gwelliant 282 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 283 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 284:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 284.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 357:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 357.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 358:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 358.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 418:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 418.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 434:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 434.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 359:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 359.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 285:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

0

50

Derbyniwyd gwelliant 285.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 360:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 360.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 286:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 286.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 361:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 361.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 362:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 362.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 287 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 363:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 363.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 364:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

34

50

Gwrthodwyd gwelliant 364.

 

Derbyniwyd gwelliant 298 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 299 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 288 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 289 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 365:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 365.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 410:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 410.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 300:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 300.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 301:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 301.

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 302:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 302.

 

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 303:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 303.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 304:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 304.

 

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 305:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 305.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 306:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 306.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

11

50

Derbyniwyd gwelliant 46.

 

Gan fod gwelliant 46 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 307.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth y Gweinidog Tai ac Adfywio ddatganiad ei fod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines i roi gwybod i’r Cynulliad fod Ei Mawrhydi, ar ôl cael gwybod am gynnwys y Bil Tai (Cymru), wedi rhoi ei chaniatâd i’r Bil hwn


25/06/2014 - Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 16.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 52.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 56.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 57.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 308:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 308.

 

Derbyniwyd gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 368:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 368.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 369:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 369.

 

Derbyniwyd gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 309:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 309.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 310:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 310.

 

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 311:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 311.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 312:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 312.

 

Gwaredwyd gwelliannau 63, 64, 65 a 66 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 370:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 370.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 371:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 371.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 372:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 372.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 373:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 373.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 374:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 374.

 

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 375:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 375.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 313:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 313.

 

Gwaredwyd gwelliannau 72, 73, 74 a 75 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 376:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 376.

 

Gwaredwyd gwelliannau 76, 77, 78, 79, 80 ac 81 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 377:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 377.

 

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 378:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 378.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 314:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 314.

 

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 379:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 379.

 

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 380:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 380.

 

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 381:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 381.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 382:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 382.

 

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 383:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 383.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 384:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 384.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 385:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 385.

 

Gwaredwyd gwelliannau 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 a 100 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 386:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 386.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 387:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

36

44

Gwrthodwyd gwelliant 387.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 388:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 388.

 

Derbyniwyd gwelliant 101 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 389:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 389.

 

Derbyniwyd gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 315:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 315.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 103.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 366:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 290 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 291 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 292 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 293 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 294:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 294.

 

Derbyniwyd gwelliant 295 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 367:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 296:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 296.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 297:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 297.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 316:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 316.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

9

0

46

Derbyniwyd gwelliant 104.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 390:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 390.

 

Derbyniwyd gwelliant 105 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 317:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 317.

 

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 318:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 318.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 391:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 391.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 392:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 392.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 319:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 319.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 393:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 393.

 

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 320:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 320.

 

Gwaredwyd gwelliannau 109, 111, 110, 112, 114, 113, 115, 116 a117gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 321:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 321.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 118.

 

Derbyniwyd gwelliant 119 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 119 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 121.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 120.

 

Gan fod gwelliant 120 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 394, 122, 395 a 399.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 322:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 322.

 

Derbyniwyd gwelliant 123 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 124.

 

Gan fod gwelliant 124 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 323.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 324:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 324.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 325:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 325.

 

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 326:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

35

44

Gwrthodwyd gwelliant 326.

 

Gwaredwyd gwelliannau 126, 127 a 128 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 129.

 

Gan fod gwelliant 129 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 327, 130, 328, 329 a 20.

 

Am 18.24, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Tai (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

0

44

Derbyniwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 330:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 330.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 396:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 396.

 

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

10

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 136 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 397:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 397.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 398:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 398.

 

Gwaredwyd gwelliannau 137, 138, 139 a 140 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 331:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 331.

 

Derbyniwyd gwelliant 141 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 142 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 332:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 332.

 

Derbyniwyd gwelliant 143 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 144 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 333:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 333.

 

Gwaredwyd gwelliannau 145, 146, 147, 148 a 149 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 150 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 334:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 334.

 

Derbyniwyd gwelliant 151 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 152 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 153 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 155, 156 a 157 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 a 168 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 335:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 335.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 336:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 336.

 

Derbyniwyd gwelliant 169 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 412 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 337:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 337.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 338:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 338.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 339:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 339.

 

Derbyniwyd gwelliant 170 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 171 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 172 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 173 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 400:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 400.

 

Derbyniwyd gwelliant 174 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 175 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 176 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 177 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 178 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 179 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 180 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 181 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 182 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 183 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 184 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 185 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 186 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 187 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 188 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 189 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 190 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 191 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 192, 193 a 194 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 340:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 340.

 

Derbyniwyd gwelliant 195 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 341:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 341.

 

Derbyniwyd gwelliant 196 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 197,198,199, 200, 201, 202, 203 a 204 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 205 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 401:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 401.

 

Gan fod gwelliant 401 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 411.

 

Gwaredwyd gwelliannau 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 a 221 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 342:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 342.

 

Derbyniwyd gwelliant 222 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 223 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 402:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 402.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 403:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 403.

 

Gwaredwyd gwelliannau 224, 225, 226 a 227 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 343:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 343.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 405:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 405.

 

Derbyniwyd gwelliant 228 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 229:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 229.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 230:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

10

0

45

Derbyniwyd gwelliant 230.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 231:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 231.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 232:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 232.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 233:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 233.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 234:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 234.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 344:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 344.

 

Gan fod gwelliant 344 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 352.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 345:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 346:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

24

46

Gwrthodwyd gwelliant 346.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 235:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 235.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 347:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 347.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 348:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 348.

 

Derbyniwyd gwelliant 236 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 237 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 349:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 349.

 

Derbyniwyd gwelliant 238 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 239:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 239.

 

Gan fod gwelliant 239 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 240.

 

Derbyniwyd gwelliant 241 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 242 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 409:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 409.

 

Derbyniwyd gwelliant 243 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 413 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 351:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 351.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

4

29

46

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, gohiriwyd y trafodion. Bernir bod adrannau 2 i 52, 54 i 59 ac Atodlen 1 i’r Bil wedi’u derbyn.


18/06/2014 - Motion under Standing Order 26.36 to vary the order of consideration of Stage 3 amendments to the Housing (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 18.41

 

NDM5526 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

 

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Tai (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn gcanlynol:

a) adrannau 2 - 13

b) Atodlen 1

c) adrannau 14 - 52

d) adrannau 54 - 61

e) Atodlen 2

f) adrannau 62 - 141

g) Atodlen 3

h) adrannau 142 - 146

i) adran 1

j) adran 53

k) Teitl Hir

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


02/04/2014 - Motion to agree the financial resolution in respect of the Housing (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 17.58

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5480 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Tai (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

0

48

Derbyniwyd y cynnig.

 


02/04/2014 - Motion to agree the general principles of the Housing (Wales) Bill

Dechreuodd yr eitem am 16.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5479 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru).

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad yw Bil Tai (Cymru) yn rhoi sylw i'r cyflenwad tai cymdeithasol.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

9

24

48

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM5479 Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Tai (Cymru).

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

0

48

Derbyniwyd y cynnig.